Condicions legals

Informació legal.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades relacionades amb aquesta pàgina:

El titular d'aquest lloc web és Compartir S.L. (En davant COMPARTIR), amb domicili al carrer Gavatxons, 3, 2 - 08221 Terrassa, i CIF núm. B62157482, podrà dirigir-se a COMPARTIR mitjançant correu electrònic a través de l'adreça info@alertcar.org o al telèfon 937891106

L'accés al lloc web és gratuït, al qual es podrà accedir d'acord amb les seves respectives condicions particulars segons s'expressen, en què es recullen els preus del producte o servei, indicant si s'inclouen o no els impostos aplicables i, si cas, les despeses d'enviament.

Aquesta informació legal es completa amb la Política de Protecció de Dades Personals, amb les condicions generals d'ús del lloc web i, si s'escau, amb les condicions particulars de cada producte o servei recollides en qualsevol dels llocs web de COMPARTIR

COMPARTIR no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de les seves pàgines d'Internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d'exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular. Els continguts i informacions subministrades no constitueixen consells o assessorament legal de cap tipus, sinó que formen part d'un servei de caràcter merament informatiu i divulgatiu. COMPARTIR tampoc es fa responsable del contingut d'altres pàgines d'Internet a les que puguin dirigir els links o enllaços col·locats en els llocs web de COMPARTIR

Política de protecció de dades.

1. COMPARTIR informa els usuaris que els serveis de COMPARTIR respecten la Llei 2/2004, de 25 de febrer, de Fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada de l'Agència de Protecció de Dades, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

2. En concret, COMPARTIR informa als usuaris dels serveis de COMPARTIR, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació. Quan es demanen dades personals a través dels serveis de COMPARTIR, s'informarà prèviament a l'usuari, de manera clara i inequívoca, dels següents:

  • Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destinataris de la informació.
  • Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
  • Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que, si s'escau els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar.
  • Possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades.
  • L'usuari serà l'únic responsable a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels usuaris d'aquest portal, serà comunicada degudament als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb què es tractaran les dades que es cedeixen.